MyBusiness Google

Företag med information som visas bland sökresultaten är

  • 94 % troligare att ses som trovärdig
  • Större chans att bli anlitad jämfört med företag utan information i Google My Business.
  • 29 % troligare att det bidrar till att kunder överväger att köpa varor eller tjänster från dem

Comments are closed.